tlopilaosk

Start

Witam Państwa na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia Kierowców – Nauka Jazdy PRAWKO. Ośrodek działa od 2011 roku i oferuje profesjonalne szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. B. Zajęcia są przeprowadzane w przyjemnej atmosferze i z cierpliwym instruktorem. Uczymy nie tylko, jak zdać egzamin na „prawko”, ale przede wszystkim jak po zdanym egzaminie bezpiecznie i pewnie poruszać się autem po drodze. Jazdy odbywają się często i z jednym instruktorem.  Szkolenie odbywa się na samochodzie KIA RIO IV. 


Szkoła prowadzi działalność w zakresie  szkolenia podstawowego oraz  uzupełniającego.  Kurs podstawowy składa się z części teoretycznej (30godz.) oraz praktycznej (30 godz.). Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Aby go uzyskać, należy udać się do właściwego pod względem zamieszkania Wydziału Komunikacji. Dokumenty potrzebne do uzyskania PKK:

icoautoczarne dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu);

icoautoczarne badanie lekarskie (orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych);

icoautoczarne zdjęcie, jak do dowodu osobistego o wymiarach 3,5 x 4,5;

icoautoczarne wniosek o wydanie prawa jazdy dostępny w Wydziale Komunikacji;

icoautoczarne osoby, które nie ukończyły 18 roku życia potrzebna jest pisemna zgoda rodziców.

Przyjdź, a przekonasz się, że wybrałeś NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ JAZDY! 


Jarosław Kowalski

maxresdefault

© 2016

betterwebsite.pl