tlopilaosk

Oferta

Szkoła Nauki Jazdy oferuje kurs podstawowy kat. B, który zawiera:


stariconzajęcia teoretyczne (30 godz. – jedna godzina to 45minut) odbywają się w małych grupach ( sala wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne, nowoczesne środki audiowizualne) lub kursant odbywa szkolenie w domu korzystając z dostępu do platformy e-learingu;  kurs zawiera także  zajęcia z Pierwszej Pomocy prowadzone przez Ratownika Medycznego w liczbie 4 godzin;

staricon zajęcia praktyczne (30 godz. – jedna godzina to 60 minut) na placu manewrowym i ruchu drogowym, w tym wyjazdy poza teren zabudowany do innych miejscowości np. Wałcz, Chodzież i innych;

staricon jazda samochodem KIA RIO IV 1.2 (tylko benzyna!) – taki sam jak na egzaminie państwowym w WORD Piła;

staricon  jazda na identycznym placu manewrowym, jak na egzaminie;

Każdy kursant otrzymuje GRATIS „Przewodnik kursanta” kat. B zawierający kompendium wiedzy według najnowszej ustawy oraz płytę DVD zatwierdzoną przez PWPW oraz ITS z bazą aktualnych dostępnych pytań, a także dostęp do platformy e-learingu.

Szkoła oferuje także pomoc w wykonaniu badań lekarskich przed rozpoczęciem kursu przez uprawnionego lekarza.

Szkolenie podstawowe kończy się Egzaminem wewnętrznym o identycznym charakterze jak egzamin państwowy.

Ośrodek oferuje możliwość zapłaty za kurs w ratach bez odsetek podczas trwania całego kursu.

Oprócz szkolenia podstawowego OSK PRAWKO prowadzi również szkolenie uzupełniające, które może odbyć kursant po ukończeniu szkolenia podstawowego np. przed „kolejnym” egzaminem.

Na zajęcia praktyczne dojeżdżamy po kursanta we wcześniej uzgodnione i podane miejsce.

UWAGA!!!

Kursant, który zapłaci gotówką lub przeleje na konto za cały kurs po pierwszym spotkaniu organizacyjnym otrzymuje gratis 1 godz. dodatkowej jazdy przed egzaminem !!!

© 2016

betterwebsite.pl